Izolacija fasade

 • Planiranje

  Kod izolacije fasade Vaše kuće trebate voditi računa o nekoliko stvari. Stoga se prije početka radova posavjetujte s Vašim stručnim savjetnikom u OBI trgovini. Kod svih materijala morate se pridržavati uputa proizvođača i uputa o obradi.
 • Priprema podloge

  Sve podloge trebate dobro pripremiti za daljnju obradu, obzirom da moraju biti nosive, ravne, suhe, bez ostataka masnoća, prašine i mraza. Nedostatke možete ukloniti primjerenim malterom za fasadu ili zidove. Kod jako upijajućih ili pjeskovitih podloga potrebno je nanijeti temeljni premaz pomoću valjka ili četke.
 • Montaža profila za podnožje

  Odredite vodoravnu visinu profila za podnožje te je ucrtajte (minimalno 30 cm iznad gornjeg ruba terena). Prema potrebi možete ekserima pričvrstiti pomoću letvicu. Nakon toga možete prisloniti profil, izbušiti rupe za tiple (na svakih 50 cm) i pričvrstiti profil pomoću udarnih tipli. Kod spojeva profila ostavite razmak od 2 do 3 mm širine (debljine zidarskog metra) te na uglovima zgrade profile odrežite pod uglom od 45 stepeni.
 • Nanošenje mase za lijepljenje

  Masu za lijepljenje možete nanijeti kružno, pri čemu bi pri rubovima sloj trebao biti tanji, te dodatno masu rasporedite u šest hrpica. Na prijelaznim elementima jednu hrpicu treba ravnomjerno raspodijeliti pomoću nazubljene lopatice (zupci širine 10 mm). Pritom barem 40% površine treba prekriti masom za lijepljenje. Rubovi spojeva pak moraju biti u potpunosti čisti, bez ostataka mase za lijepljenje!
 • Montaža izolacijskih ploča

  Izolacijske ploče preklopite na fasadu te ih lupkajte zidarskom gladilicom. Pripazite da spojevi ostanu čisti. Redove ploča postavljate s minimalnim pomakom od 20 cm. Na uglovima kuće ploče zalijepite tako da malo strše (debljina ljepila oko 5 mm), zatim ih zupčasto spojite. I ovdje se na površini spojeva ne smije nalaziti masa za lijepljenje.
 • Izrezivanje izolacijskih ploča

  Prije nego li što započnete s lijepljenjem ploča za niše, nalijepite traku za brtvljenje na okvire i prozorsku klupicu, oko i ispod prozorske klupice kao i između izolacijske ploče i prozorske daske. Precizno izmjerite prijelazne dijelove izolacijskih ploča i niše te ih izrežite na odgovarajuće dimenzije. Uglovi otvora moraju se uvijek nalaziti unutar izolacijske ploče u obliku slova L. Pritom izbjegavati križne fuge! Napomena: Na svim susjednim građevinskim elementima kao npr. drvenim gredama, okvirima za prozore i vrata, prozorskim klupicama između izolacijske ploče i građevinskog elementa stavite brtvenu traku. Brtvenu traku ne smijete razvući preko ugla, već je morate odrezati na uglu i na drugoj strani ponovo započeti s lijepljenjem.
 • Montaža tanjurastih tipli

  Na uglovima ploče i na sredini duže strane kao i u horizontalnoj središnjoj osi umetnite tanjurasta sidra u tiple. Dubina izbušene rupe treba odgovarati dužini tiple od + 1 do 1,5 cm. Kod bušenja rupa koristite graničnik dubine, tanjurastu tiplu čekićem udarajte dok ne bude u ravnini s površinom te ju usidrite pripadajućom razupornom učvrsnicom.
 • Umetanje ugaonika

  Uglovi kuća, otvori za prozore i vrata ugaonicima se štite od udaraca. Nanesite masu za lijepljenje, obradite je nazubljenom lopaticom (8mm), pozicionirajte ugaonik te armaturnu mrežicu u potpunosti umetnite. Postupak je jednak i kod niša i nadvoja prozora i vrata, pri čemu se u uglovima dodatno stavljaju dijagonalne vrpce za armiranje.
 • Nanošenje mase za lijepljenje

  Sada možete od dolje prema gore nanositi masu za lijepljenje (minimalne debljine 4 mm) u stazama te čitavu površinu obraditi nazubljenom lopaticom (širina zubaca 8 mm) u okomitom smjeru.
 • Umetanje armaturne mrežice

  Pomoću zidarske gladilice možete zagladiti armaturnu mrežicu u masu za lijepljenje (smjer od gore prema dolje), a da pritom ne nastanu nabori. Staze armaturne mrežice moraju se bočno preklapati minimalno 10 cm. Na kraju čitavu površinu dodatno obraditi zidarskom gladilicom te na donjem dijelu odrezati staze pomoću skalpela.
 • Temeljni premaz i nanošenje završnog sloja

  Nakon što se čitava površina dobro osuši, možete započeti s nanošenjem temeljnog premaza. Nanesite temeljni premaz za žbuku i pustite neka se osuši. Nakon toga zamiješajte žbuku u čistoj kanti. Nanesite žbuku pomoću nehrđajuće gladilice u veličini granulacije. Važno je da pritom radite metodom „mokro na mokro“, odnosno da ne prekidate rad na jednom zidu.
 • Izrada strukture

  Na kraju izradite strukturu žbuke pomoću gladilice sa spužvastom gumom (ribana žbuka) ili pomoću plastične gladilice (hrapava žbuka). Podnožje (koji je u pravilu ožbukano cementnim mortom) možete radi ljepšeg izgleda obojiti ili ožbukati kulir (mozaik) žbukom.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Trajanje
ovisno o stupnju vještine

Zahtjevnost
za profesionalce

* Vrijeme rada i troškovi mogu poprilično odstupati ovisno o veličini prostorije, materijalu i načinu postavljanja.

Popis za kupovinu

Količina

Popis alata

Trebam još

Vaše osobne napomene

Ostale teme