Montaža prozora

 • Skidanje starih prozorskih krila

  Kao prvo skinite stara prozorska krila. Prema potrebi izvadite postojeće tiple u prozorskom okviru. Savjet: demontaža i montaža prozora je jednostavnija i sigurnija u dvoje.
 • Prepilite stare prozorske okvire i oprezno ih izbijte van

  Prozorski okvir razrežite (električnom) pilom- lisičji rep na nekoliko dijelova. Pojedinačne komade okvira pažljivo izbijte prema van, pri čemu prelomite uglove.
 • Ukloniti stare zidne štokove i izmjerite dimenzije otvora u zidu

  Stare zidne štokove izbijte čekićem i dlijetom ili odrežite. Uklonite ostatke. Precizno izmjeriti otvor u zidu  za novi prozor. Između prozora i zida trebala bi se kružno protezati radna fuga širine 10-25 mm koju treba popuniti pjenom/zatvoriti. Ako je potrebno: ukloniti nedostatke i zamijeniti prozorske klupice. Ako su na parapetu  nastala oštećenja prilikom izbijanja okvira, sanirajte ih pomoću maltera za popravke.
 • Pripreme kod montaže drvenih prozora

  Montirati prozorsku kvaku te nakon toga izvaditi novo prozorsko krilo iz okvira. Kod montaže prethodno tretiranih drvenih prozora sve površine koje kasnije neće više biti pristupačne, a koje će biti u doticaju sa zidom/mortom, dva puta premazati debeloslojnom lazurom. Kod ugradnje PVC prozora preporučujemo da PVC prozore sidrima, koja se prije montaže ugrađuju na okvir, pričvrstite za zidove. Prozori se pričvršćuju s lijeve i desne strane na tri mjesta na jednom metru.
 • Lijepljenje brtvene trake za fuge s vanjske strane

  Ugradnja kod utora s unutarnje strane: radi brtvljenja okvira prema zidu s vanjske strane nalijepiti vrpcu za brtvljenje fuga.
 • Umetanje, pričvršćivanje i podešavanje prozorskog okvira

  Prozorski okvir stavite na nosive komade drveta u otvor na zidu, te sa svih strana fiksirajte klinovima i držačima razmaka. Za podešavanje položaja ispod klinova stavite tanke drvene trake. Podesite položaj okvira u okomitom i vodoravnom smjeru. Pritom, ako je moguće, ostaviti simetrični razmak od zida s obje strane.
 • Umetanje prozorskih krila

  Umetnite prozorska krila i oprezno provjerite sve funkcije: otvaranje, koso otvaranje, zatvaranje.
 • Okvir pričvrstiti vijcima i uglaviti podupiračima

  Kroz podloške/utor okvira izbušiti rupe za tiple u okviru. Pomoću svrdla za kamen u nastavku izbušiti rupu u zidu. Umetnuti tiple u okvir, pričvrstiti okvir na zid. Kod PVC prozora: Prozore pomoću sidra pričvrstiti na zid. Prije popunjavanja pjenom ili zatvaranja mineralnim vlaknima okvir lagano poduprijeti podupiračima. Ukloniti nosače i klinove.
 • Punjenje fuga pjenom, ugradnja i žbukanje prozorske klupice

  Fuge između okvira i zida popuniti do kraja montažnom pjenom u smjeru od dolje prema gore – okvir odmah očistiti. Stvrdnuti višak pjene odrezati. Prozorsku klupicu izrezati na odgovarajuće dimenzije, umetnuti, gurnuti ispod prozorskog okvira, te s ranije nanesenim mortom za ljepljenje učvrstiti za prozorski parapet.  Prema potrebi vanjsku stranu zida doraditi malterom.
 • Brtvljenje završnih fuga

  Završne fuge koje graniče sa zidom na unutarnjoj i vanjskoj strani zabrtviti trajnom elastičnom masom za brtvljenje npr. silikonom ili akrilom. Na palac stavite sredstvo za pranje posuđa te njime zagladite masu. Kod svih materijala obavezno se pridržavajte uputa proizvođača i uputa o obradi.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Trajanje
4 sata

Zahtjevnost
za napredne

* Troškovi i vrijeme rada po prozoru razlikuju se ovisno o veličini prozora i materijalu.

Popis za kupovinu

Količina

Popis alata

Trebam još

Vaše osobne napomene

Ostale upute

 • 160x106_guide_heating

  Potražite savjet kod odabira grijanja. Saznat ćete kako uštedjeti kod grijanja, a pritom 

  Savjetnik za grijanje

 • 160x106_insulating_the_outside_facade

  Potpuna toplinska zaštita za Vaš dom. U nekoliko koraka sami ćete izolirati fasadu 

  Izolacija fasade