2 godine garancije*

568x170_5_years_guarantee

Solomaheri imaju više prava!

Za sve motorne uređaje: električne i na goriva
U okviru opravdane garancije u trajanju od dvije godine od datuma kupovine OBI za sve motorne uređaje, električne i na goriva, preuzima troškove uklanjanja nedostataka uključujući troškove rada i materijala.

Garancija ne vrijedi za kvarove i oblike korištenja koji su posljedica uobičajene upotrebe nepažljivog rukovanja aparatom ili nepravilnog održavanja, ili za kvarove koji su kupcu bili poznati pri kupovini. Garancija prestaje vrijediti čim kupac ili druga osoba otvori kućište aparata. Iz garancije su isključeni i akumulatori, baterije i sijalice

Navedeni garancijski uslovi vrijede za OBI prodajne centre u BiH. Zahtjeve iz garancije kupac može ostvariti uz predočenje aparata, računa i garantnog lista u OBI prodajnom centru. Zakonski propisana garancijska prava kupca ostaju nepromijenjena.

* u skladu s našim garancijskim uslovima